Council Elections

Bầu cử Hội đồng
Bầu cử Hội đồng

41 thí sinh đã đặt tay lên để phục vụ Thành phố Salisbury tuyệt vời của chúng tôi.

Đừng quên bỏ phiếu !.

Phiếu bầu phải được nhận trước 5 giờ chiều, Thứ Sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018

Chúc may mắn cho tất cả các ứng cử viên.

Leave your comment

X