حامیان

  1. Home
  2. حامیان
Filter

انجمن کسب و کار سالسبري صادقانه از شرکای سخاوتمندانه ما، حامیان و حامیان تشکر می کند. بدون تلاش های خود، مشاغل جامعه و فعالیت های فعال در محل و فعالیت های ارائه شده توسط انجمن امکان پذیر نخواهد بود.

هنگام جستجو برای کالاها و خدمات، لطفا به حامیان شگفت انگیز خود توجه داشته باشید و از کسانی که از منطقه محلی ما حمایت می کنند حمایت کنید.

Key Partners

Logo - Salisbury City Centre
Logo - Parabanks Shopping centre

Gold Event Sponsors Salisbury Community Christmas Parade

Logo - Salisbury City Centre
Logo - The Club

Silver Event Sponsors

Logo - Parabanks Shopping centre
DBH
Logo - EP Performance
Logo - Real Estate Agents

Bronze Event Sponsors

Logo - Rebel Ford
Logo - Salisbury Hotel
Logo - Eureka Hotel
Logo - Eagle trailers
Logo - DA Motorcycles
Logo - Matthew Norris Visual Productions

Bronze Event Sponsors

Logo - Signorama
Logo - Titanium Security Australia
Kennards
Logo - Mad Hatters
Logo - Hoyts

Community Partner

Logo - Rotary Club of Salisbury
X