Tham gia với chúng tôi để chúc mừng Giáng sinh năm 2018!

Christmas Carols

Christmas Carols Giáng sinh

Dành thời gian để bước vào Chúa Thánh Thần và thích hát với gia đình và bạn bè.

À … trên khắp thành phố Salisbury có một số Giáng sinh, bao gồm cả Tyndale Christian School, Mawson Lakes, Parafield Gardens và nhiều hơn nữa.

Kiểm tra www.discoversalisbury.com.au để biết chi tiết

Leave your comment

X