تقویم تقویم کریسمس

24 شرکت کسب و کار محلی ما در طول 24 روز پیش به کریسمس پیشنهادات و معاملات ویژه ارائه خواهند داد.

شما می توانید پیشنهاد را هر چند بار که دوست دارید استفاده کنید. معاملات 2-4-1، تخفیف، هدیه با خرید یا پیشنهاد ویژه.
تقویم ها از خرده فروشان شرکت کننده در دسترس هستند و یا از تصویر فیس بوک خود را ذخیره کنید. این فقط یک راه دیگر کسب و کارهای محلی ما است که کمک به کشش بودجه خود را

کریسمس مبارک از معترضان و شرکت های کوچک سلیسبوری!

Leave your comment

X