Council Elections

انتخابات شورا
انتخابات شورا

41 نفر از کاندیداها برای خدمت به شهر شگفت انگیز سالسبری ما دست به دست هم داده اند.

فراموش نکنید که برای رای دادن!

رأی ها باید از ساعت 5 بعدازظهر، جمعه 9 نوامبر 2018 دریافت شود

موفق باشید به همه نامزدها

Leave your comment

X